Honorering

Uw rechten altijd gewaarborgd

Honorering

Het verloop van rechtszaken is niet altijd goed te voorspellen en daarmee ook niet altijd hoeveel kosten er mee gemoeid zijn. Hoe meer tijd er nodig zal zijn om uw belangen te behartigen hoe hoger de kosten uiteraard kunnen uitpakken. Zodra wij uw zaken gaan behartigen, moeten wij ons gezamenlijk inzetten om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen. Onzekerheden t.a.v. onze declaratie zijn daarbij allerminst bevordelijk. Wij streven er dan ook naar om zoveel mogelijk duidelijkheid te geven over de kosten die ons werk voor u met zich mee zal brengen, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Uurtarief

Het meest gebruikelijk is het honoreren op basis van een vast uurtarief, vermeerderd met eventuele externe kosten (deurwaarder, griffie, leges, etc.). Voor al mijn declaraties geldt overigens dat u een volledige specificatie ontvangt over gemaakte uren en externe kosten. Mijn gangbare uurtarief bedraagt €250,00 excl. BTW per uur (€302,50 incl. BTW). Specifieke afspraken zijn overigens bespreekbaar en afhankelijk van uw zaak.

Vast tarief

Als u vooraf zekerheid wilt hebben over de hoogte van de uiteindelijke kosten, bestaat in sommige zaken de mogelijkheid om een “fixed price” af te spreken. In overleg worden met u dan vooraf de te verwachten werkzaamheden gespecificeerd op papier gezet en begroot. Aan de hand daarvan wordt een bindende offerte gemaakt (inclusief of exclusief externe kosten). Op zo’n manier weet u exact waar u straks aan toe bent.

Pro Deo

Zijn uw financiële middelen niet toereikend, dan kunt u in aanmerking komen voor een toevoeging. Dat betekent dat de Staat de advocaatkosten voor u vergoedt.

Bakker & Jaarsma Advocaten nemen deel aan de gefinancierde bijstand (Pro Deo). Dit betekent dat met u, ingeval u niet voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt, in overleg een vergoeding wordt afgesproken die recht doet aan de opdracht en rekening houdt met uw financiële draagkracht.

No cure no pay

In die gevallen waarin door de orde van advocaten no cure no pay afspraken zijn toegestaan, kunt u met ons bespreken of uw zaak hiervoor in aanmerking komt.