Expertise

Onze expertise... De ondersteuning voor uw zaak

Expertise

Specifieke conflicten vragen om een specifieke aanpak.
Een brede kennis van zaken en een ruime ervaring zijn daarbij de sleutelwoorden voor een goede afloop van uw conflict.
Onze expertise betekent voor u dan ook zekerheid dat uw belangen zo optimaal en deskundig mogelijk behartigd worden.

 

Civiel recht

Mr. Jaarsma behandelt alle zaken die betrekking hebben op conflicten tussen burgers, bijvoorbeeld op het gebied van het burenrecht, aansprakelijkheidsrecht, straat- en contactverbod, schuldsanering (WSNP) het betwisten van een vordering, erfdienstbaarheden, onrechtmatige daad, wanprestatie bij aankoop of verleende diensten, het opstellen van overeenkomsten, etc.

Strafrecht

Mr. Jaarsma verleent rechtsbijstand aan verdachten van misdrijven zoals diefstal, heling, witwassen, misdrijven die onder de opiumwet vallen, geweldsmisdrijven, zedenzaken, rijden onder invloed en alle andere zaken waardoor men in de problemen kan komen met politie en justitie.
Tevens staat mr. Jaarsma slachtoffers van misdrijven bij. Hij is daartoe gecertificeerd hetgeen een eis is van de Raad voor Rechtsbijstand.

Familie- en personenrecht

Gezien de brede ervaring sta ik u bij in alle zaken op het gebied van familie- en personenrecht. Hierbij kunt u denken aan echtscheiding of ontbinding van geregistreerd partnerschap, waarbij zaken als boedelverdeling, het regelen van alimentatie of vragen met betrekking tot omgang en gezag t.a.v. minderjarige kinderen aan de orde zijn. Maar ook bij het vorderen van een straat-en contactverbod, ondertoezichtstelling (ots), uithuisplaatsing (uhp) kan ik u daadkrachtig bijstaan.

Arbeidsrecht

Het kantoor behandelt veel arbeidszaken op verschillende gebieden. Bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden, reorganisatie, conflicten in verband met ziekte, individueel of collectief ontslag, loonvordering, etc. Mr. Jaarsma treedt op voor zowel werknemers als werkgevers en heeft daardoor een goed inzicht in de belangen die aan beide zijden spelen. Mr. Jaarsma is voorzitter van de raad voor toezicht van een aantal reïntegratiebedrijven zodat de kennis hierbij opgedaan aangewend kan worden voor specifieke zaken.

Huurrecht

Er wordt regelmatig op getreden voor zowel de verhuurder (woningbouwvereniging, makelaar e.d.) als voor de huurder die een conflict hebben met hun verhuurder. Hierbij kan het gaan om de staat van onderhoud, conflicten over overlast, de huurprijs, ontruimingen, etc.

Door deze expertise hebben wij veel ervaring opgebouwd als het gaat om het opstellen, beoordelen en ontbinden van contracten en ontruimingen.

Incasso

Door een aanzienlijke incasso-portefeuille beschikken wij over een groot netwerk, zodat uw opdracht goed en vooral snel kan worden uitgevoerd.